Articles

Sheep Farming-A Profitable Animal Husbandry

13 Comments

  1. parshu ram

    ಸರ್ ನಾವು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಪಾರಂ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ…

    Reply
  2. Shashi kumar

    ಸರ್ ನಾವು ಗಂಡು ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ದಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ತಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ದಯಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕುರಿಗಳನ್ನೇ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡತಿದೀವಿ.

    Reply

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *